Hiển thị một kết quả duy nhất

1.280.000.000
1.340.000.000
1.300.000.000
2.400.000.000
2.080.000.000
2.800.000.000
2.200.000.000

Mã ĐK 76548743