Hiển thị một kết quả duy nhất

1.650.000.000
150.000.000

Mã ĐK 76548743